FAQ


Hvad er forskellen på en side og et indlæg?

Når du opretter en side vil titlen på siden vises som et menupunkt. Et indlæg vil ikke vises i menustrukturen, men vil vises øverst på din blogside. Et indlæg kan tilknyttes kategorier. Det kan en side som udgangspunkt ikke.

En side bruges typisk til “mere eller mindre faste oplysninger” som f.eks. “Om Os”.

Et indlæg bruges typisk til nye ting. Det kunne f.eks. være nyheder som løbende kommer til, det kunne være oplysninger om nye tiltag og meget mere.

Hvis der f.eks. løbende kommer hvad man kan beskrive som nyheder kan alle disse indlæg tilknyttes en kategori f.eks. kategorien nyheder.

Indlæg med en eller flere bestemte kategorier kan vises på forskellig måde, f.eks. på en arkivsideside eller i en sidebar. Der er således mange flere muligheder med indlæg end med sider.

Hvad er en arkivside?

Det er en side som viser INDLÆG. WordPress er “født” med arkivsider.

  • “Bloggen” som er et arkiv som viser alle indlæg
  • Kategoriarkivet viser indlæg tilhørende en bestemt kategori
  • Tagarkiver viser indlæg med et bestemt tag
  • Månedesarkivet viser indlæg fra en bestemt måned
  • Forfatterarkivet viser indlæg skrevet af en bestemt forfatter

Hvad er en sidebar?

Sidebar vises i højre og/eller venstre side. Der er teamet der bestemmer hvor mange sidebars du har til rådighed. Sidebaren bruges til at vise forskellig indhold ved hjælp at widgets.Hvis er ikke er widgets i en sidebar vises den ikke.

Hvad er en widget?

Widgets kan trækkes over i en sidebar og på den måde få indhold i sidebars. Der findes et utal af widgets, så der er mange muligheder for at vise hvad man vil i sidebars. WordPress er “født” med en del widgets. Mange plugins laver også en widget.

Hvad er en plugin?

Det er et program som kan arbejde sammen med din WordPress. Der findes et utal af plugins som kan lave stort set alt hvad du ønsker. Mange plugins laver en widget til brug i sidebars. Andre laver et menupunkt i dit kontrolpanel hvor du kan indstille den pågældende plugin.

Hvad er et tema?

Temaet bestemmer bl.a. layout og udseende af dit websted. Desuden har de forskellige temaer forskellige funktioner. WordPress kommer med et standardtema (i øjeblikket hedder det Twenty eleven). Du kan altid skifte tema men skal være opmærksom på at det “nye” tema du vælger måske ikke har samme funktioner som det “gamle”. Alle temaer kan indstilles i større eller mindre grad.

Hvad er databasen?

Her bliver alt hvad du laver i WordPress gemt. Normalt skal du ikke bekymre dig om databasen. Det er kun meget, meget sjældent man skal “rode” i databasen.

Hvad er forskellen mellem kategorier og tags?

Er i princippet det samme. Men kategorier kan ordnes med “hovedkategori” og “underkategori”. Det kan tags ikke.

Kan jeg have flere WordPress på samme webhotel?

Ja, hvis de skal køre på samme database skal præfix være være forskellige for installation1 og installation2.