Sider


Når du opretter en side vil titlen på siden vises som et menupunkt. Et indlæg vil ikke vises i menustrukturen, men vil vises øverst på din blogside. Du kan dog lave dig egen menu som kun viser de sider du bestemmer.

En side bruges typisk til “mere eller mindre faste oplysninger” som f.eks. “Om Os”.