Kategorier


Her kan du oprette, rette og omdøbe dine kategorier. Bemærk: du kan også oprette en ny kategori når du tilføjer et nyt indlæg.

Indlæg (ikke sider) kan tilknyttes en eller flere kategorier. Hvis et indlæg IKKE tilknyttes en kategori vil det automatisk blive tilknyttet kategorien “ikke kategoriseret”. Denne kategori kan IKKE slettes. Kategorier kan f.eks. vises i en sidebar og fungerer på den måde at når du klikker på kategoriens navn vises alle indlæg som har denne kategori tilknyttet.

Et indlæg kan have tilknyttet flere kategorier. Kategorier kan også laves under redigering/oprettelse af et indlæg.

Husk at tjekke dine skærmindstillinger øverst til højre.

Kontrolpanel Indlæg Kategorier

Kontrolpanel Indlæg Kategorier