Indstillinger


Kommentarer 1

Kommentarfeltet er en standard WordPress funktion som kan slå fra eller til efter behov. Der er mulighed for at tilføje to afkrydsningsboxe under kommentarfeltet. De dannes af et plugin, der […]